Skip links

Gevolgen coronavirus PKN

Beste gemeenteleden,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de berichtgeving rond het coronavirus. De situatie is ernstig en treft ons allen. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico ziek te worden. Het RIVM en het landelijk bureau van de Protestantse Kerk hebben richtlijnen en adviezen gegeven. Vanmorgen zijn de gezamenlijke kerkenraden van de drie protestantse gemeenten bij elkaar geweest om de situatie te bespreken. 

Wij nemen de zorg voor onze gemeenteleden en gasten serieus en willen niemand in gevaar brengen. We hebben besloten tot nader order geen kerkdiensten met bezoekers te houden. Wel is er zolang deze situatie duurt iedere zondagmorgen om 10 uur een speciale (korte) kerkdienst te zien en te beluisteren waarin een van onze drie predikanten voorgaat. Morgenochtend is dat ds. Cees de Jong, op 22/3 ds. Anne Kooi en op 29/3 ds. Wikke Huizing. 

Deze diensten worden uitgezonden vanuit Den Hoorn en daarbij is alleen een afvaardiging aanwezig vanuit de drie kerkenraden. Anderen dus niet.

De diensten worden rechtstreeks uitgezonden op radio Texel en zijn live en achteraf te volgen via kerkdienstgemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/327-Kerkvoogdij-Waal-Koog-Den-Hoorn/events

Ook alle andere kerkelijke activiteiten, zoals het avondgebed, de Bijbelstudies en de rommeltjesmarkt gaan voorlopig niet door. 

We zijn als gezamenlijke gemeenten gewend om de deur wijd open te hebben voor eenieder die op ons pad komt. Het voelt dan ook vreemd om het bovenstaande te besluiten, maar we zijn unaniem en gezamenlijk van mening dat het op dit moment wel het beste is. We spreken eveneens ons vertrouwen uit in de Heer die ons allen hoe dan ook in Zijn handen bewaart. 

Uiteraard kunt u voor pastorale zorg of andere zaken een beroep doen op de predikanten en de kerkenraadsleden. 

We houden u op de hoogte en hopen u snel weer te kunnen begroeten.

Namens de kerkenraden van de Waddengemeente, de protestante kerk Den Burg en de protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn groet ik u en wens ik u Vrede en Alle Goeds, 

Fiet van Beek,

Voorzitter kerkenraad Waal-Koog-Den Hoorn

X