Over DemTex

Wie zijn wij?

Wij zijn de … van de Protestantse Gemeente van De Waal, De Koog en Den Hoorn.

Waar staat de Protestantse Gemeente Waal – Koog – Den Hoorn voor?

Samen kerk zijn in de naam van Jezus.

En hoe geven we dat vorm?

Eerst de historie. Wat is kerk zijn precies? Voor een inleiding hierop graven we eerst eens even ver terug in de tijd. De korte christelijke encyclopedie, het in 1925 uitgekomen naslagwerk welke volgens zijn eigen inleiding een “gaarne gevraagden raadgever” placht te zijn, noemt 4 aspecten. Dit zijn (in de spelling van 1925): Ten eerste. Het wezen der kerk. Ten tweede. De vormen waarin de kerk zich openbaart. Ten derde. De bedelingen der kerk. Ten vierde. Eigenschappen der kerk.

Van historie naar heden

Het wezen der kerk, oftewel: De kerk is de gemeenschap van alle gelovigen. Het woord kerk is afgeleid van het Griekse woord Kuriaké, hetgeen betekent: Wat des Heeren is. Een gelovige mag iedereen zich noemen die interesse heeft in de rol die de Heere aan hem of haar heeft toebedacht. En over die rol wordt nagedacht binnen de kerk. Ook binnen de kerken te de Waal, de Koog en Den Hoorn. En we hopen dat iedere bezoeker daarover na- of mee wil denken, en we hopen deze rol via iedere bezoeker naar buiten te dragen.

De vormen waarin de kerk zich openbaart. In 1925 sprak men noch over een strijdende en triomferende kerk. Anno nu wil de gemeente Waal – Koog – Den Hoorn graag een dienende kerk zijn. Dienend voor iedereen, voor alle leden en voor alle mensen die op een bepaald moment, hetzij tijdens een kerkdienst, hetzij tijdens een concert, hetzij als bezoekje om rust en bezinning te zoeken, in één van de gebouwen aanwezig zijn.

De bedelingen der kerk, oftewel: de verspreiding van de kerkgemeenschappen. Begonnen op Pinksteren een kleine 2000 jaar gelden heeft de kerk zich uitgebreid over de gehele wereld. Zelfs op Texel. Op het gouden Boltje vindt men een keur aan kerkgenootschappen, waarin de Protestantse Gemeente Waal – Koog – Den Hoorn zowel onderscheidend als meewerkend probeert te functioneren.

De eigenschappen der kerk. We noemden in 1925, en we noemen ook nu: 1. Eenheid. De gemeente Waal – Koog – Den Hoorn is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Algemeenheid. Als kerk geplaatst op een gedeelte van Texel kijken we verder, de kerkelijke gemeente staat midden in de wereld. 3. Christelijkheid. We belijden dat Christus het hoofd en de koning van ook onze kerk is.

Historie in het heden

De kerkgebouwen van de gemeente Waal – Koog – Den Hoorn laten allemaal op hun eigen manier de historie herleven. De kerk te de Waal herinnert een ieder aan de gevolgen van de tweede wereldoorlog op Texel, immers: Dit gebouw is in de plaats gekomen van de in de oorlog verwoeste vorige kerk, en het gebouw is een architectonisch meesterwerk, volledig in de stijl van haar tijd. Het kerkje te de Koog in combinatie met de aanpalende woning is één van de weinige (of beter gezegd: de enige) historische punt(en) in het centrum van de Koog. De kerk te Den Hoorn is van binnen en van buiten een gebouw met museale eigenschappen en waarde. Deze kerken zijn gebouwd met een doel, en dat doel dienen ze nog steeds. Naast dit doel kijkt de Protestantse Gemeente Waal – Koog – Den Hoorn naar alle mogelijkheden om deze gebouwen ook op een verantwoorde manier voor andere doeleinden in te zetten. Denk aan concerten, ceremoniële bijeenkomsten, culturele evenementen. Graag biedt de kerkelijke gemeente onderdak aan deze activiteiten, maar het hoopt dat er door een ieder even nagedacht wordt over zaken waar sommigen vaak, anderen haast nooit bij stilstaan. Een ieder, leden van de kerk en alle bezoekers, wordt opgeroepen om de woorden die vele eeuwen geleden opgeschreven zijn in het meest gelezen boek ter wereld te gedenken, te bepeinzen en ijverig te betrachten in en rond de gebouwen en de Protestantse Gemeente te de Waal, de Koog en Den Hoorn.