Den Hoorn

Kerkgebouw

De Hervormde kerk in Den Hoorn (Texel) is een markant kerkgebouw uit 1425 met een witte toren. De houten kapel op deze locatie werd in 1409 afgebroken.

In 1450 werd de toren tegen de westgevel (en deels in het schip) gerealiseerd. De kerk bestaat nog slechts uit drie traveeën, in 1646 door de stenen topgevel afgesloten.

De kerk ligt aan de noordrand van het dorp. Vroeger lag de kerk echter in het centrum; er zijn de laatste eeuwen (na de bloeiperiode van het beloodsen van schepen) door leegstand veel huizen gesloopt.

Op de balustrade van de kerktoren rond de spits staan drie schijnwerpers die samen met het lage licht in de duinen ten zuidwesten van Den Hoorn een lichtenlijn vormen.

Het kerkorgel werd in 1857 vervaardigd door de Zwolse orgelbouwersfirma J.C. Scheuer & Zonen. Het heeft één manuaal, acht registers en een aangehangen pedaal.

Het kerkgebouw is een rijksmonument

contactgegevens

Scribaat: dhr. P.C. Plug, Zwaanstraat 7 1791CM Den Burg pieterplug@gmail.com tel. 312625
Kerkvoogdij: voorzitter dhr. B.H. Scholten, Diek 42 1797AB Den Hoorn bartscholten@texel.com tel. 319977
Diaconie: secretaris dhr. P.J. Breman, Schilderend 91a 1791BC Den Burg flipbreman@hotmail.com tel. 312983
Administratie: mw. G. Lap, Witteweg 3 1797RR Den Hoorn axellap@gmail.com tel. 319566